ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  2023 - 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  2023 - 2024

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της ακαδημαϊκής περιόδου 2023 – 24. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας αναμφίβολα αμφισβητεί τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Η Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική τηρεί την παράδοση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων επί δεκαετίες τώρα πιστή στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών σε όλα τα επίπεδα.

Το παρόν πρόγραμμα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την συμμετοχή των κορυφαίων ομιλητών από τη χώρα μας και το εξωτερικό. Παράλληλα επανεπενδύει στην δια ζώσης εκπαίδευση που τόσο μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια και κάνει πάλι δυνατή την αλληλεπίδραση με τους ειδικούς σε κάθε τομέα.

Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτές για την στήριξή τους το πρόγραμμα και την αφοσίωση τους.

Με τιμή,

Δημήτριος Θεοδώρου
Καθηγητής Χειρουργικής
Διευθυντής Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ