Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

Το 1999, με πρόταση του τότε Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γεώργιου Ανδρουλάκη και ομόφωνη γνώμη του Χειρουργικού Τομέα και της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίστηκε η ίδρυση της Μονάδας Μαστού με υπεύθυνο τον τότε Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γεώργιο Ζωγράφο.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  «Ιπποκράτειου» Γ.Ν.Α., η αρχική εγκατάσταση του ιατρείου πραγματοποιήθηκε στον 1ο όροφο του Παραρτήματος, σε χώρο που συστέγαζε τα εξωτερικά ιατρεία και άλλων ειδικοτήτων, και με ώρες λειτουργίας 12:00 -13:00 κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Το 2001, με δωρεά του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου επί προεδρίας Ε. Φραγκούλη, εγκαταστάθηκε στο Ισόγειο του Παραρτήματος, σε χώρο μερικής λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος, σύγχρονος Αναλογικός Μαστογράφος τύπου Mammomat 3000 της εταιρείας Siemens. Με ακόλουθη απόφαση του Δ/Σ του Νοσοκομείου (προεδρεία Χαρίκλειας Δημητριάδη), το Ιατρείο της Μονάδας Μαστού μεταφέρθηκε στον ίδιο χώρο και ξεκίνησε η λειτουργία του σε συνεργασία με το Ακτινολογικό Τμήμα (Δ/ντης Αείμνηστος Βρακατσέλης Γεώργιος). Η εγκατάσταση αυτή στο νέο χώρο σήμανε ουσιαστικά την έναρξη λειτουργίας μιας οργανωμένης Μονάδας Μαστού με την ενεργό συμμετοχή του Ακτινολογικού Τμήματος.

Η σταδιακή απόκτηση, με δωρεές μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, όπως το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο (πρόεδρος Ε. Φραγκούλης) και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αλλά και του Ιπποκράτειου ΓΝΑ, μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και η ταυτόχρονη ανάδειξη του κλινικού έργου και της προτίμησης των ασθενών, κατέστησαν τη Μονάδα Μαστού την πλέον πλήρη στον Ελληνικό χώρο και ισότιμη με τις καλύτερες του εξωτερικού.

Το 2015 επετεύχθη η πλήρης τεχνολογική αναβάθμιση και κτηριακής ανακαίνισης της Μονάδας Μαστού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» χάρη στην γενναιόδωρη χορηγία της οικογένειας του κ. Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου .

Η Μονάδα Μαστού χαρακτηρίζεται πρότυπη όσον αφορά το ηλεκτρονικό  αρχείο των ασθενών, αλλά και την εφαρμογή της τεχνολογίας, συγκεντρωμένης σε συγκεκριμένο χώρο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας της είναι η συνεργασία ιατρών πολλών συναφών με το αντικείμενο ειδικοτήτων στον ίδιο χώρο κατά την εξέταση του ασθενή. Συνεργαζόμενες ειδικότητες είναι: χειρουργοί, ακτινολόγοι, κυτταρολόγοι, ογκολόγοι, βιολόγοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι όπως και πλαστικοί χερουργοί για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος αλλά και ειδικότητες όπως: τεχνολόγοι ακτινολόγοι, τεχνολόγοι παρασκευαστές, γραμματείς. Η επίτευξη της συνεργασίας αυτής στον ίδιο χώρο θεωρείται πρότυπη, με άμεσο αποτέλεσμα την παροχή ολοκληρωμένης διαγνωστικής και θεραπευτικής φροντίδας στους ασθενείς. Εκτός αυτών η εφαρμογή του πλήρους ηλεκτρονικού αρχείου προσφέρει σημαντικά στον πληθυσμιακό έλεγχο.

Το ιδιαίτερα σημαντικό κλινικό έργο της Μονάδας φαίνεται από τα ποσοστά του πρώιμου καρκίνου του μαστού που διαγιγνώσκονται στα πλαίσια των μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων και που ανέρχονται στο 40% του συνόλου των καρκίνων του οργάνου. Να ληφθεί υπόψιν ότι, γενικώς στην Ελλάδα, παρά την έλλειψη στοιχείων, το αντίστοιχο ποσοστό είναι < 1% και στην Ευρώπη περί το 20%. Το κλινικό έργο, έχει αποδώσει πλήρως καταγεγραμμένους σε ηλεκτρονική μορφή περισσότερους από 8.000 ασθενείς. Η Μονάδα  Μαστού ήδη συμμετέχει σε 4 πολυκεντρικές διεθνείς μελέτες.

Στα πλαίσια του διδακτικού έργου Ειδικευόμενοι ιατροί της Γενικής Χειρουργικής, της Γενικής Ιατρικής αλλά και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ασκούνται στην κλινική και διαγνωστική προσέγγιση του Μαστού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 12 διδακτορικές διατριβές ως και άλλες μελέτες από το υλικό της Μονάδας Μαστού. Επίσης έχουν μετεκπαιδευτεί και εκπονήσει τη διδακτορική τους διατριβή Χειρουργοί υπότροφοι του Υπουργείου Εξωτερικών από την Υεμένη και Χειρουργός από την Γκάνα. Έχει ακόμη μετεκπαιδευτεί για 6 μήνες Αρχίατρος - Ειδικευμένος Στρατιωτικός  Χειρουργός στη Χειρουργική του Μαστού ενώ συνεχώς την επισκέπτονται ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων 25 Βρετανών Καθηγητών και Διευθυντών τον Μάϊο του 2008.Υπάρχει εν εξελίξει διαγνωστικό πρόγραμμα ανίχνευσης πρώιμου καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών (Καθ. κ. Λιγομενίδης), καθώς και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Southern California (Καθ. κ. Μαρμαρέλλης) για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών διάγνωσης ύποπτων αλλοιώσεων μαστού με τη χρήση ειδικών υπερήχων. Έχει επίσης κατατεθεί πρόγραμμα για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων στα πλαίσια του προγράμματος των Κ.Ε.Κ.

Το επιστημονικό έργο της Μονάδας περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές, συγγραφικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι 6 Επιστημονικές Ημερίδες - Διημερίδες που διοργανώθηκαν από την Μονάδα, υπό την προεδρεία του Υπεύθυνου Καθηγητή Χειρουργικής Γ. Ζωγράφου, είχαν απόλυτη επιτυχία : 2003, 2004, 2005, 2007, 2020 και το 2009 σε συνδυασμό με το Διεθνές Συνέδριο NESA.

Η μοναδικότητα του Κέντρου Μαστού έχει δημιουργήσει ευμενή σχόλια και αναγνώριση από ποικίλους φορείς και επέτρεψε την ανάπτυξη συνεργασίας με πολλά εργαστήρια, ιδρύματα και φορείς όπως η Ακαδημία Αθηνών, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Βιοχημείας ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο κ.α.

Η Ακαδημαϊκότητα του Κέντρου αποδεικνύεται από την ιδιαίτερα σημαντική συγγραφική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, ιδίως μετά  την πρώτη 5ετία από την ίδρυσή του, η οποία δημοσιεύθηκε σε περιοδικά του Medline με υλικό από τη Μονάδα και στην οποία περιλαμβάνονται 120 διεθνείς δημοσιεύσεις σε περιοδικά του MedLine και πληθώρα ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια, αλλά και μεγάλος αριθμός Ελληνικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων. Επίσης, συγγραφή 4 κεφαλαίων σε Συγγράμματα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά κάτι που αποδεικνύει τη διεθνή υπόσταση της Μονάδας Μαστού καθώς επίσης και την εκπόνηση σημαντικού αριθμού Διδακτορικών Διατριβών.