Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                               ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  Καθηγητής

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,      Eπικ. Καθηγητής Χειρουργικής

 

ΙΑΤΡΟΙ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ        Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ                          Επικουρικός

 

ΙΑΤΡΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                 Διευθύντρια ΕΣΥ                             

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  Επιμελητής ΕΣΥ

 

ΙΑΤΡΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 Διευθύντρια ΕΣΥ

ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ                                  Διευθύντρια ΕΣΥ

 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΚΗ ΑΓΑΠΗ,                                Βιολόγος ΕΔΙΠ

ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,               Βιολόγος ΕΔΙΠ

 

ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΣΑΜΗ ΗΛΙΑΝΑ                ΤΕ Νοσηλεύτρια Υπεύθυνη Μονάδας Μαστού   

               

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ            ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολόγος

ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ           ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολόγος

ΚΑΠΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ             ΔΕ Τεχνολόγος Ακτινολόγος

ΚΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ     ΔΕ Τεχνολόγος Ακτινολόγος

 

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΡΑΨΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ         ΥΕ Παρασκευάστρια