Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΒΙΟΨΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ