ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διοργάνωση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία (ΕΧΕ)

Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α "Ιπποκράτειο"

Ημερομηνία: 1η Τετάρτη κάθε μήνα, ώρα: 17.00 – 20.00

 https://www.exe1928.gr/gr/allseminars/seminars2019m.html