ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλέφωνο:  2107772331

Fax:             2107707574

email:   surg-clinic-uoa@hippocratio.gr