Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences (BMC SAV) Σλοβακία

FhG, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik, Γερμανία

SERMAS – Servicio Madrileño de Salud Madrid, Ισπανία

NILU-Norsk Institutt for Luftforskning, Kjeller, Νορβηγία

Latvian Biomedical Research and Study Centre, Λεττονία

Bioquochem Company, Ισπανία

Biosciences Laboratory, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS, Meldola, Italy.

Génétique, Génomique Fonctionnelle et Biotechnologies, UMR 1078, INSERM, Université de Brest, EFS, Brest, France

LaTIM- UFR Lettres et Sciences humaines Victor-Segalen, INSERM 1101, Université de Brest, Brest, France

Institute of Computer Science, Universität Leipzig, Leipzig, Germany