Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

                            Γ. Ζωγράφος      Καθηγητής Χειρουργικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης             Καθηγητής Χειρουργικής

Μαρία Λυμπέρη-Κυριακοπούλου,           Καθηγήτρια Ιατρικής

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

Αγάπη Κατάκη                                                  Βιολόγος, M.Sc., Ph.D.

Αναστασία Δερβεντζή                                    Βιολόγος, Ph.D.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Κώστας Παπίρης                                              Χειρουργός

Ευθύμιος Κόνιαρης                                         Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ

Κωνσταντίνος Μπράμης                               Χειρουργός Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Νικόλαος Μέμος                                              Χειρουργός Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος                     Ειδικευόμενος Χειρουργικής

Λουκάς Ρεντίφης                                           Ειδικευόμενος Χειρουργικής          

Βασίλειος Γιαννακούλης                              Φοιτητής   Ιατρικής