Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες τηλ 2132088569

email:   labsures[at]med.uoa[dot]gr 

               labsurgres@hippocratio.gr